รักษาฐานลูกค้าเก่า…ยังไง ให้เราเป็นร้านประจำและพร้อมมัดใจลูกค้า

การ รักษาฐานลูกค้าเก่า ในยุคที่ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นมามากมาย และแต่ละอย่างจะเน้นไปที่หน้าตาดูดีไว้ก่อน แต่มีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือลูกค้า ที่จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นยังคงอยู่ แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างคิดซึ่งการที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ ประทับใจย่อมทำให้เรามีลูกค้าที่ดีและเป็นร้านประจำของเขาเลยก็ได้ เพราะสิ่งนี่เราจะรักษาฐานลูกค้าเก่ายังไงละให้คงอยู่กับเรา รักษาฐานลูกค้าเก่า ...ยังไงให้คงอยู่ ? หลักการในการรักษาฐานลูกค้าให้กับธุรกิจของคุณมีมากมายหลายวิธี แต่เราจะนำเสนอให้ผู้อ่านคร่าวๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะเพียงพอต่อพื้นฐานสำหรับหลักการตลาดเบื้องต้น โดยเราจะยกตัวอย่างมาเป็นจำนวน 8 ข้อด้วยกัน 1.จัดตั้งฝ่ายจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สร้างความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าและผลกำไรในระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและทำให้ลูกค้าพึงพอใจในแต่ละบุคคล โดยจะใช้ หลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer relationship management หรือ CRM ที่นักบริหารให้ความสำคัญกับมันในยุคนี้ 2.ลูกค้าคือญาติ เราต้องบริการลูกค้าให้เหมือนญาติของเรา ด้วยความเป็นกันเองและจริงใจทั้งก่อนขายและหลังขาย ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญ การใส่ใจจากเรา เพราะนี่จะเป็นสิ่งที่หนึ่งที่ทำให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าให้คงอยู่กับเราต่อไป 3.ให้ความเสมอภาคกับลูกค้าทุกคน การบริการของเราก็ต้องเท่าเทียมและเสมอภาคเท่ากันทั้งการแก้ไขปัญหา การติดต่อตามเรื่องต่างๆอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเป็นจำนวนมากหรือน้อยเพียงใด หรือจะเป็น ฐานลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ก็ตาม 4.สำรวจคู่แข่งและสถานการ์ณการตลาดอยู่เสมอ พูดไม่ได้เลยว่าการสำรวจคู่แข่งว่ามีข้อดีและข้อเสียยังไงนั้นเป็นประโยช์นต่อธุรกิจของเรามาก สามารถนำข้อดีและข้อเสียของคู่แข่งมาปรับใช้ในธุรกิจของเราได้ และการสำรวจสถานการณ์การตลาดทำให้เราวางแผนการตลาดของเราล่วงหน้าหรือปรับใช้ให้เข้าสถานการณ์ในช่วงนั้นๆได้ จะทำให้เรารักษาฐานลูกค้าเก่าได้เหมือนกัน 5.ฟังเสียงลูกค้า หรือ ติดต่อลูกค้าสม่ำเสมอ คอยถามลูกค้าว่าสินค้านั้นเป็นอย่างไรบ้าง ประทับใจไหมกับสินค้าของเรา หรือมีปัญหาข้อบกพร่องอะไรที่เราต้องแก้ไข เพราะลูกค้าคือแหล่งข้อมูลชั้นดีของในการแก้ปัญหาต่างๆของสินค้าและบริการ ...