ธุรกิจแบบ B2C คืออะไร ?

B2C คืออะไร ตัวอย่างโมเดลธุรกิจแบบ B2C การทำการตลาดโมเดลธุรกิจ B2C B2C คืออะไร สืบเนื่องมาจากบทความที่แล้วเราได้กล่าวถึงโมเดลธุรกิจแบบ B2B ก็จะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ ที่เราจะไม่พูดถึงโมเดลธุรกิจแบบ B2C ในบทความเราจะมาพูดถึงความหมายของ ตัวอย่างโมเดลธุรกิจ และการทำการตลาดของ B2C ค่ะ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าธุรกิจของตนเองนั้นอยู่ในโมเดลธุรกิจแบบไหนจะได้วางแผนการตลาดของธุรกิจตนเองได้ถูกต้องค่ะ B2C ( Business to Consumer ) คืออะไร B2C หรือ ผู้ประกอบการ กับ ผู้บริโภค ย่อมาจากคำว่า Business to Consumer คือ การที่ธุรกิจของคุณตั้งใจขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคทั่วๆไปโดยตรง ก็คือปราศจากคนกลางนั่นเองค่ะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างพ่อค้าคนกลางและสามารถทำให้ราคาของสินค้าและบริการถูกลงอีกด้วยค่ะ ตัวอย่างโมเดลธุรกิจแบบ B2C ในการยกตัวอย่างในบทความ B2C เราจะใช้ตัวอย่างเดียวกันกับ บทความ B2B เลยค่ะ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง B2B และ...