การลงทุน ( Basic Investment ) คืออะไร และ มีอะไรบ้าง ?

ความหมายของการลงทุน รูปแบบการลงทุนในแต่ละแบบเบื้องต้น การลงทุน คำนี้คงเป็นคำที่หลายคนได้ยินบ่อยมาก เมื่อเราเติบโตขึ้น เราสามารถหาเงินด้วยตนเองได้ ภาระการเงินต่างๆของเราก็มีเพิ่มมากขึ้นตามด้วยเช่นกัน เราจึงต้องมีการวางแผนการเงินในชีวิต จะอดออมเงินยังไง จะใช้จ่ายยังไง เงินในการใช้ชีวิตหลังเกษียณควรมีเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ค่าพยาบาล ค่าเลี้ยงลูก เผื่อในอนาคตหากเรามีครอบครัวและอีกหลากหลายอย่างที่จะปรับเปลี่ยนตามชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งการลงทุนนั้นถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้เราเพิ่มมูลค่าของเงินในปัจจุบันได้  แต่หลายคนที่กำลังเริ่มต้นหรือสนใจในการลงทุน อาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี และมีอะไรบ้าง แต่ก่อนอื่นเราจะให้ทุกคนไปรู้จักกับความหมายของคำว่าลงทุนกันก่อนเลย การลงทุน คืออะไร .. ถ้าหากพูดในภาษาคนทั่วไป ก็คือ การนำเงินของเราไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอนาคตที่สูงขึ้นนั่นเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วการลงทุนเป็นการออมประเภทหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการออมแบบปกติ ( การนำเงินไปฝากในธนาคาร )  ซึ่งหากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเราก็ต้องยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ไม่เพียงแต่เราจะได้รับผลตอบแทนมาอย่างเดียว หากเราไม่รอบคอบและศึกษาการลงทุนให้ดีจะเสี่ยงต่อการขาดทุนได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้เราจะมาแนะนำการลงทุนเบื้องต้นแต่ละประเภทว่ามีอะไรบ้าง และให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวเองนั้นเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนกันค่ะ การลงทุนเบื้องต้น มีอะไรบ้าง ? 1.เงินฝากประจำธนาคาร จะเป็นการฝากเงินที่ได้รับดอกเบี้ยมากกว่าการฝากแบบทั่วไป เป็นการฝากเงินในจำนวนที่เท่าๆกันทุกเดือนตามระยะเวลาที่กำหนดกับธนาคาร  และได้รับสิทธิประโยชน์คือ ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก โดยเราสามารถถอนเงินก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้เพียงแต่จะมีการหักดอกเบี้ยและภาษี ( หากฝากมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป ) แต่ถ้าถอนหรือปิดบัญชีก่อน 3...