“การลงทุน LTF ” คือ ? สิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงทุน

การลงทุน LTF  ถือเป็นการลงทุนที่อยู่หนึ่งในการวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภาษีเลยก็ได้ว่าค่ะ เพราะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีเราไม่ควรละเลย หากเราวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภาษีให้ดีจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายภาษีได้ และที่ดีไปกว่านั้นคือเราสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายภาษีให้เป็นเงินออมได้ค่ะ โดยสืบเนื่องมาจากบทความที่แล้ว เราได้กล่าวถึง การลงทุนเบื้องต้นประเภทต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง ในบทความนี้เราเลยอยากจะให้ทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน LTF ก่อนที่จะเลือกลงทุนกันค่ะ ว่า LTF คืออะไรและสิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่จะลงทุนมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่มากขึ้นและการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ดังนั้นหากเรารู้ความหมายและสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการลงทุนก็จะสามารถทำให้เรามีการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงนั่นเอง การลงทุน LTF คือ .. " LTF " ย่อมาจาก Long-Term Equity Fund หรืออีกที่ชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก โดยเราจะต้องลงทุนในหุ้นนั้นเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 65% จาก 100% และอีก 35% หรือที่เหลือเราสามารถนำไปลงทุนกับสินทรัพย์ทางเลือกอื่นได้ๆ โดยมีจุดประสงค์ในการออมหรือลงทุนในระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคต รวมไปถึงการวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภาษี และยังสามารถทำให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยค่ะ สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเลือกลงทุน LTF 1.ทำความรู้จักตัวเองให้ดีก่อน การทำความรู้จักกับตัวเองให้ดีก่อนนั้นถือเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะเลือกประเภทการลงทุน ว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับเราค่ะ เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอย่างไร มีเงินเก็บเท่าไหร่ และอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่ในอนาคต...