“ การลงทุน RMF ” คือ ? สิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงทุน

i.immm
pexels-photo-209224
 • ความหมาย RMF

 • สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเลือกลงทุน RMF

 • แล้วจะซื้อ RMF ยังไง ?


การลงทุน RMF  คงเป็นกองทุนที่ทุกคน คุ้นชื่อคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะ ว่านอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีแล้ว ยังเป็นตัวช่วยให้เราออมเงินหลังเกษียณ เราว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะคิดว่าคงอีกนานยังมีเวลาอีกตั้งเยอะกว่าเราจะเกษียณอายุ แต่ความเป็นจริงแล้ว กองทุน RMF ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเลยค่ะ เราไม่ควรที่จะหวังน้ำบ่อหน้า บางทีในอนาคตเราอาจจะเจ็บป่วย หรือบางคนอาจจะไม่มีลูก แต่คุณจะหวังพึ่งหลานๆมาดูแลคุณอย่างเดียวก็คงจะไม่ดีใช่ไหมคะ เพราะเหตุนี้เราจึงควรลงทุน RMF เพื่อความสุขสบายของเราและไร้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินในบั้นปลายชีวิตกันค่ะ

การลงทุน RMF คือ ..

” RMF ” นั่นย่อมาจาก ” Retirement Mutual Fund ” หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันคือ ” กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ” โดยจุดประสงค์ของกองทุน RMF คือ การออมเงินในระยะยาวเพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุนั่นเองค่ะ จะมีลักษณะคล้ายกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งกองทุน RMF จะมีความหลากหลายในการลงทุนมากกว่า LTF ที่ว่าเลือกให้ลงทุนในหุ้น 65 % ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กองทุน RMF มีความเสี่ยงในการลงทุนตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้ค่ะ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเลือกลงทุน RMF

1.ทำความรู้จักตัวเองให้ดีก่อน

ในข้อนี่เราได้อธิบายไปแล้วนะคะในบทความเกี่ยวกับ การลงทุน LTF ว่าเราควรจะถามตัวเองว่าเหมาะสมกับการลงทุนประเภทไหน ในบทความนี้เราขออนุญาตที่จะไม่กล่าวอธิบายเยอะนะคะ แต่เราจะมาบอกค่ะว่ากองทุน RMF นั่นเหมาะสมกับบุคคลประเภทไหน ซึ่งกองทุน RMF จะเหมาะสมกับบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพอื่นๆที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมารองรับ และบุคคลที่ยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะเงินไม่เพียงพอ หรือจะเป็นบุคคลที่ต้องการจะออมเงินหลังวัยเกษียณให้เพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นกันค่ะ

2.ทำความรู้จักกับกองทุน

การลงทุนแต่ละประเภทก่อนที่เราจะเลือกลงทุนเราต้องศึกษาให้ดีถี่ถ้วนก่อนใช่ไหมคะ ว่าการลงทุนที่เราจะเลือกนั้นดีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งในข้อนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเลือกกองทุนใน RMF ค่ะ  RMF นั่นเป็นการลงทุนที่มีระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร จึงทำให้กองทุนที่เราเลือกได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในแต่ละช่วง ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกกองทุนที่เวลามีผลกระทบต่อปัญหาต่างๆแล้วเราสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ตามมาได้ โดยคุณสามารถสลับเงินลงทุนจากกองทุนที่คุณคิดว่าความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนต่ำไปยังกองทุนที่คิดว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้นสูงได้ การกระทำนี่จะไม่ถือว่าเป็นการขายหน่วยลงทุนด้วยค่ะ

3.เงื่อนไขในการลงทุน

 • ลงทุนขั้นต่ำ 3 % ของเงินได้แต่ละปี หรือ 5,000 บาท 
 • มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และจะต้องซื้อกองทุนไม่น้อยกว่าปีละครั้ง หรืออย่างน้อยปีเว้นปี
 • สามารถลงทุนซื้อกองทุนเดียวหรือหลายกองก็ได้
 • หากมีการหยุดซื้อกองทุนต้องไม่ติดต่อกันมากกว่า 1 ปี เว้นแต่ปีใดไม่มีเงินได้ก็ไม่จำเป็นต้องลงทุน
 • ถ้ามีการขาย จะต้องอายุ 55 ปีขึ้นไป หรือ ถือหน่วยลงทุน 5 ปีขึ้นไป ( การนับปีจะนับได้เฉพาะปีที่มีการลงทุน หากปีไหนไม่มีการลงทุนจะไม่มีการนับ) เช่น เราลงทุนในวันที่ 4 กันยายน 2555 จะครบ 5 ปีก็ในวันที่ 4 กันยายน 2560 และจะขายได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขในวันรุ่งขึ้น คือ 5 กันยายน 2560
 • ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เพื่อส่งเสริมให้สะสมกองทุนระยะยาวให้เติบโตมากขึ้นและได้กำไรมากขึ้น

4.สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ถ้าเราปฏิบัติเงื่อนไขในการลงทุนได้ถูกต้องก็สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ 2 ทางด้วยกันค่ะ

 • นำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีภาษีนั้น และรวมเงินกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือประกันชีวิตแบบบำนาญที่คุณลงทุนอยู่ ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ยกเว้นแต่หากมีการลงทุนเกิน 15% ของเงินได้หรือเกิน 500,000 บาท จะต้องนำกำไรที่ได้นับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะนับเฉพาะเงินลงทุนที่ส่วนเกินเพื่อไปคิดคำนวณเสียภาษีบุคคลเงินได้ธรรมดา

5.การผิดเงื่อนไข

ถ้ามีการทำผิดเงื่อนไขในข้อที่ 3 ก็ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้มีดังนี้ค่ะ

 • ลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3
 • มีการหยุดซื้อกองทุนมากกว่า 1 ปีติดต่อกัน ขณะที่มีรายได้ใน
 • ขายหน่วยลงทุนก่อนที่จะอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือ ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 5 ปี

มีการทำผิดเงื่อนไขแล้วจะต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะ

 • กรณีลงทุนน้อยกว่า 5 ปี และมีการผิดเงื่อนไข 

จะต้องคืนภาษี 5 ปี ย้อนหลังที่ได้รับยกเว้นไป (นับตามปีปฏิทิน) ภายในเดือนมี.ค ของปีถัดไปจากปีที่ทำผิดเงื่อนไข และต้องนำกำไรจากการขายหน่วยลงทุนไปรวมเงินได้ในปีที่ขายคืน เพื่อเสียภาษีเงินได้ค่ะ โดยปกติเมื่อมีการขายคืน บลจ.  (บลจ. = บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ไว้ก่อนอยู่แล้ว เพียงแต่ตอนเราจะไปยื่นเสียภาษีเราต้องคำนวณใหม่ว่าจะเสียเพิ่มหรือไม่เสียอีกเท่าไหร่เท่านั้นค่ะ

 • กรณีลงทุนมากกว่า 5 ปี และมีการผิดเงื่อนไข

จะมีเพียงการคืนภาษี 5 ปี ย้อนหลังที่ได้รับยกเว้นไป (นับตามปีปฏิทิน) ภายในเดือนมี.ค ของปีถัดไปจากปีที่ทำผิดเงื่อนไขเท่านั้นค่ะ

” ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีการผิดเงื่อนไขก็จะมีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นค่ะ”

แล้วจะซื้อ RMF ยังไง ?

1.เตรียมเอกสารสำหรับไปเปิดบัญชี

เราสามารถเข้าไปดูเอกสารที่จะต้องเตรียมไปได้ที่เว็บไซต์ของ บลจ.ที่เราสนใจได้เลยค่ะ โดยปกติแล้วมักจะใช้บัตรประชาชน และสำเนาหน้าแรกของสมุดธนาคาร กันค่ะ เราไม่จำเป็นต้องมีสมุดธนาคารของบลจ.ที่เราจะไปซื้อกองทุนก็ได้ค่ะ แต่อาจจะมีบางธนาคารที่กำหนดว่าจะต้องใช้บัญชีของธนาคารโดยเฉพาะด้วยค่ะ

2.เปิดบัญชีกองทุน

เมื่อเราเตรียมเอกสารครบแล้วเราก็สามารถนำเอกสารเดินทางไปเปิดบัญชีกองทุนได้ที่ บลจ. หรือ ธนาคารที่ดูแลกองทุนนั้นได้เลยค่ะ หรือหากใครไม่สะดวกที่จะเดินทางไปทำด้วยตนเองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการเปิดบัญชีกองทุนได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. ทั้งหมดและนำส่งไปรษณีย์ก็ได้เช่นกันค่ะ

3.ซื้อกองทุน

เมื่อเราได้เปิดบัญชีกองทุนแล้วเราสามารถดำเนินการซื้อกองทุนได้เลย หรือบางท่านอาจจะมาเปิดแต่บัญชีไว้ก่อนก็สามารถซื้อได้ภายหลังโดยในขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนนั้นจะให้มีการทำใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต คุณจะได้รับ username และ password มา คุณสามารถเข้าไปซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เลยค่ะ โดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของคุณ และอย่าลืมตรวจสอบด้วยนะคะว่าแต่ละกองทุนนั้นสามารถซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไปขั้นต่ำได้เท่าไหร่


สรุป

เห็นไหมคะว่ากองทุน RMF นั้นมีประโยชน์อย่างไร สามารถช่วยให้เราวางแผนการเงินของบั้นปลายชีวิตของเราได้มากแค่ไหน RMF ในอนาคตอาจจะมีความสำคัญต่อเรามากก็ได้เพราะประเทศไทยของเราในอนาคตกำลังจะเข้าสู่ยุควัยชรา ทำให้เราต้องตระหนักถึงการใช้ชีวิตในช่วงนั้นได้ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง มีเงินเก็บเท่าไหร่ มีเงินเผื่อฉุกเฉินที่จะมารักษาตัวเองอย่างต่ำเท่่าไหร่กัน ที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนทั้งตัวเราและคนอื่นในอนาคตนั่นเอง

 

เรื่องอื่นๆ